RSS

Dunningswerkzaamheden in bossen Herkenbosch en Vlodrop

Van eind januari tot uiterlijk 1 april 2018 voert Bosgroep Zuid Nederland in opdracht van de gemeente Roerdalen werkzaamheden uit in de gemeentelijke bossen bij Vlodrop en Herkenbosch. In totaal wordt ongeveer zestig hectare bos gedund. Verder worden stukken bos gekapt en later ingeplant met andere boomsoorten.

Dunnen

Dunnen is het weghalen van bomen zodat andere bomen de ruimte krijgen verder te groeien. De bomen die blijven staan worden dikker, stabieler en vitaler en krijgen de kans het zogenoemde kronendak te bereiken. Een ander gevolg van het dunnen is dat er meer licht op de bodem van het bos valt. Hierdoor kunnen struiken en kruiden zich beter ontwikkelen. Dit is goed voor de soortenrijkdom.

Aantrekkelijkheid

Naast behoud en versterking van ecologische- en natuurwaarden wordt het bos door het dunnen ook aantrekkelijker en interessanter voor bezoekers. Het bos wordt door het dunnen gevarieerder: er zijn meer soorten bomen en struiken en een grotere afwisseling van lichte en donkere plekken. Markante bomen krijgen door het dunnen meer ruimte. Zo springen ze meer in het oog.

Gedragscode

Bij de uitvoering van bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Dit betekent onder andere dat bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest)bomen, mierennesten, holen en zeldzame flora ontzien worden tijdens de werkzaamheden. De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Het hout gaat naar de houtverwerkende industrie of wordt gebruikt om energie op te wekken.

Meer informatie

De uitvoering van de werkzaamheden wordt begeleid door Bosgroep Zuid Nederland. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Hendriks, Bosgroep Zuid Nederland, telefoon: 040 2266360 of per e-mail: j.hendriks@bosgroepen.nl.