Gerard Krekelberg en het Limburgs volkslied

'Waar in 't bronsgroen eikenhout, 't nachtegaaltje zingt,-' zo begint het Limburgs volkslied. Bijna 100 jaar geleden werd de tekst van het lied op papier gezet door tekstdichter en onderwijzer Gerard Krekelberg. Hij werd in Neeritter geboren op 13 juni 1864 als zoon van een herbergier. Krekelberg werd onderwijzer te Vlodrop, alwaar hij op 27 november 1937 is overleden.

Krekelberg schreef de tekst van het Limburgs volkslied op verzoek van Hendrik Thijssen (1862-1926), dirigent van het Roermonds Mannenkoor die het lied in 1909 voor het eerst uitvoerde. Thijssen schreef de muziek van het lied.

Als eerbetoon aan Gerard Krekelberg, een bewoner waar Vlodrop maar wat trots op is, is schuin tegenover de ingang van de St. Martinuskerk in Vlodrop zijn beeltenis in brons geplaatst. Het lied wordt tegenwoordig gezien als volkslied van zowel Nederlands als Belgisch Limburg.

Het Limburgs Volkslied

Standbeeld van Gerard KrekelbergWaar in ’t bronsgroen eikenhout, ’t Nachtegaaltje zingt.
Over malse korenveld, ’t Lied des leeuw riks klinkt.
Waar de hoorn des herders schalt, langs der beekjes stroomt.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord.

Waar de brede stroom der Maas, statig zeewaarts vloeit.
Weelderig sappig veldgewas, kostelijk groeit en bloeit.
Bloemengaard en beemd en bosch, overheerlijk gloort.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord.

Waar der vad’ren schone taal klinkt met heldere kracht.
Waar men kloek en fier van aard, vreemde praal veracht.
Eigen zegen, eigen schoon. ’t Hart des volks bekoort.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord.

Waar aan ’t oud Oranjehuis. ’t Volk blijft houw en trouw.
Met ons roemrijk Nederland. In een vreugd en rouw.
Trouw aan plicht en trouw aan God, heerst van zuid tot noord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord.
Daar is mijn vaderland, Limburgs dierbaar oord.