De afgelopen maanden hebben we gewerkt aan een nieuw beleidskader voor recreatie en toerisme in Roerdalen. Hiervoor hebben we gesproken met inwoners, ondernemers en partners die graag met ons wilden meedenken. Het beleidskader geeft op hoofdlijnen aan hoe we de komende jaren willen omgaan met recreatie en toerisme als gemeente.

Dank aan inwoners, ondernemers en partners

Via deze weg willen we alle inwoners, ondernemers en partners die met ons mee hebben gedacht bedanken. Jullie input was zeer waardevol en heeft geleid tot volgende visie: ‘Wij streven naar kwaliteit van ons recreatief-toeristisch product. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze ondernemers economisch voordeel hebben, maar alleen als dit in balans blijft met de kleinschaligheid van onze gemeente. Tot slot willen wij dat onze inwoners achter ons staan, zodat de lusten en lasten altijd in balans zijn.’ Aan deze visie gaan we de komende jaren werken door te versterken, vernieuwen, innoveren, door samen te werken en door ons te positioneren.

Beleidskader bekijken

Bekijk het beleidskader op overheid.nl(externe link). Ontvangt u liever een digitaal document? Stuur dan een e-mail naar Sem Litjens via: sem.litjens@roerdalen.nl.

Hoe gaat het verder?

Het 'Beleidskader Recreatie en Toerisme gemeente Roerdalen 2023- 2027' werd op 9 mei vastgesteld door het college. Nu gaan we aan de slag met een uitvoeringsplan. Hierin beschrijven we concreter wat we gaan doen om te werken aan de visie en speerpunten uit het beleidskader. Voor het opstellen van dit plan hebben we ook weer de hulp nodig van inwoners, ondernemers en partners om met ons mee te denken. We verwachten in september hiervoor sessies te organiseren en zullen vroegtijdig communiceren over deze vervolgfase. Het totale proces is te volgen op de pagina Aan de slag met recreatie en toerisme in Roerdalen(externe link).