StreekFonds Meinweg

Wilt u als bedrijf of maatschappelijke organisatie bijdragen aan het behoud van het unieke landschap van De Meinweg voor toekomstige generaties?

Het StreekFonds Meinweg is een initiatief van de Rabobank Roermond-Echt, het Overlegorgaan Nationaal park De Meinweg en het Grensoverschrijdend Natuurpark Maas-Swalm-Nette. Het fonds is opgericht met als doel het unieke landschap van het Nationaal Park De Meinweg te behouden voor toekomstige generaties. Het StreekFonds werft de financiĆ«le middelen die nodig zijn voor de uitvoering van projecten en initiatieven gericht op instandhouding en ontwikkeling van het natuurlijk en cultureel erfgoed in het Meinweggebied.

Rabobank Roermond-Echt heeft hier de Streekrekening voor ingesteld, waarmee gekoppeld aan de rente, het StreekFonds  wordt ondersteund door de Rabobank. Het uitgangspunt van de Rabo Streekrekening is dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen sparen tegen aantrekkelijke voorwaarden. Dat wil zeggen een minimaal marktconforme rente en alle vrijheid om het geld kosteloos op te nemen of te storten. Het bijzondere is dat de Rabobank zelf jaarlijks een bedrag ter grootte van 5% van de in totaal aan klanten uitbetaalde rente op de Streekrekeningen afdraagt aan het StreekFonds. De rekeninghouder kan desgewenst eenzelfde gebaar maken en 5% of de totale rente of een ander bedrag doneren aan het StreekFonds, maar dat is geheel vrijwillig. StreekFonds Meinweg heeft van de belastingdienst de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status gekregen, zodat alle giften aan het StreekFonds belastingvrij kunnen worden geschonken en voor de gever aftrekbaar zijn.

Zodra er voldoende fondsen zijn verzameld, zal het StreekFonds Meinweg een oproep doen om projecten in te dienen die de doelstelling van het StreekFonds dichterbij brengen. Op de website van het StreekFonds Meinweg staat een aanvraagformulier waarmee projecten kunnen worden aangemeld. Hier is ook het beleidsplan van het StreekFonds Meinweg te vinden.

Het StreekFonds Meinweg heeft er baat bij dat bedrijfsspaarrekeningen (kosteloos) worden omgezet in Streekrekeningen en hoopt dat veel bedrijven in Midden-Limburg dit willen doen.