RSS

Schapen begrazen natuurgebieden

De komende twee jaar gaat schaapsherder Bennie Vaasen met zijn kudde een aantal rondgangen maken. Hij bezoekt onder meer het Swalmdal, Maalbroek, Melickerheide en het gebied rond de IJzeren Rijn op de Meinweg.

De gemeenten Roermond en Roerdalen en de eigenaren van de Melickerheide en IJzeren Rijn maken het begrazen mogelijk. Cöoperatie Bosgroep Zuid Nederland ondersteunt het project. Begrazen is goed voor de natuur: de heide blijft vitaal en de graslanden worden bloemrijker. Wilt u herder Bennie volgen? Dat kan via www.facebook.com/schaapskuddemeinweg. U kunt hem ook ontmoeten tijdens een wandeling in een van de natuurgebieden. Foto: Anki Riteco.